Beschermingsbewind

Voor wie is bewindvoering?

Bewindvoering is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke en/of geestelijke situatie problemen hebben met hun financiële administratie.

De volgende personenen kunnen bewindvoering aanvragen:

  • De betrokkene zelf
  • De partner
  • Familieleden tot in de vierde graad.
  • Bij een minderjarige kan de voogd bewindvoering aanvragen.
  • In uitzonderlijke gevallen kan de officier van justitie een verzoek indienen.

Een verzoek tot onder bewindstelling moet worden gedaan bij de rechtbank.
Indien u dit wenst kan ik dit voor u verzorgen.

De rechter bepaalt of de aanvrager in aanmerking komt voor beschermingsbewind.
De bewindvoerder zal verantwoording af moeten leggen aan de rechter die het bewind heeft uitgesproken. Zo weet u zeker dat er iemand over de schouder van de bewindvoerder meekijkt en controleert of uw financiële administratie goed wordt beheerd.

Wat mag u verwachten van mij?

Ik zal onder andere het volgende voor u verzorgen:

  • De afhandeling van de post: het aanschrijven van alle instanties die financieel iets met u te maken hebben. Hierbij kunt u denken aan: belastingdienst, werkgever, uitkeringsinstantie, woningstichting,zorgverzekeraar, etc. Ik zal hen vragen voortaan de post naar mij te sturen.
  • Betaling van de vaste lasten
  • Het aanvragen van voorzieningen om het besteedbaar inkomen te verhogen
  • Alle inkomsten worden gestort op een zogeheten beheerrekening op naam van de aanvrager. De vaste lasten zullen van deze rekening betaald worden. De beschikking over deze beheerrekening ligt in handen van de bewindvoerder.
  • Daarnaast open ik voor u een leefgeldrekening waar het huishoudgeld op gestort wordt


Copyright © 2013  Budgetze | All Rights Reserved.