Budgetcoaching

Voor iedereen die het overzicht in zijn/haar financiën kwijt is, kan het inschakelen van een budgetcoach zinvol zijn. Budgetcoaching is erop gericht de klant te begeleiden naar het zelf uitvoeren van de administratie.

Dit geldt zowel voor mensen die het overzicht kwijt zijn, als voor mensen die preventief een budgetcoach in willen schakelen. Denk hierbij aan:

 • mensen die de financiële zaken op orde hebben, maar een inkomensterugval verwachten
 • mensen die nog nooit de financiën hebben hoeven te beheren en daar ineens voor komen te staan

Ieder mens en ieder probleem is anders. Daarom is het niet mogelijk een vast omlijnde werkwijze aan te geven. Het coachingstraject wordt op uw persoonlijk situatie afgestemd.

Grofweg kent een coachingstraject een aantal stappen:

Het 10 stappenplan

 1. Telefonisch intake
 2. Inventarisatie
 3. Ordenen papierwerk en het opzetten van een thuisadministratie
 4. Opstellen van een budgetoverzicht van de huidige situatie
 5. Eventuele schuldeisers aanschrijven
 6. Het maken van een aflossingsschema/betalingsregeling
 7. Mogelijkheden voor besparingen en extra inkomsten/toeslagen zoeken
 8. Het maken van een budgetplan voor de toekomst
 9. Begeleiding bij de uitvoering van het nieuwe budgetplan
 10. Nazorg en evaluatie


Copyright © 2013  Budgetze | All Rights Reserved.